LogiControl – Tilläggsvyer

Kommunikation och uppföljning

Skicka planerade transportuppdrag till fordonet och följ med uppdragen i realtid. Chauffören kan också kvittera arbetstider och tankningar till kontoret.

Terminaler

Planera godset via en eller flera terminaler – i delar eller som helheter.

Avräkning

Samla orders till avräkningen, komplettera uppgifter samt skriv ut och sänd avräkningslistor direkt från systemet. Prissättning sker automatiskt på basen av avtal.

Kördagbok

Övervaka arbetstider och skriv ut skräddarsydda rapporter.

Rapportering

Följ upp lönsamheten bl.a. per last eller fordon. Modulen innehåller rapporter som samlar information från övriga vyer i LogiControl.

chart-logicontrol


VI ERBJUDER OCKSÅ

Installation och Användarskolning

Konsultering (t.ex. behovskartläggning, genomgång och effektivering av processer)

Speciallösningar (skräddarsydda programlösningar och egenskaper)

Läs mera