002BUS-180.tif

Välkommen till NextLog

För över 15 år sedan startade några transportföretagare och IT experter utvecklingen av ett nytt datasystem för transportbranschen. Impulsen till utvecklingsprojektet kom från transportföretaget Oy CS-Trans Ab:s egna behov av nya och tidsenliga datasystem, med egenskaper som då inte fanns på marknaden.

I ett tidigt skede beslöt man att bolagisera verksamheten till Oy NextLog Ab, som fortsatte utvecklingen och påbörjade markadsföringen av systemet som döptes till LogiControl.

Hem2

Resultatet av denna långsiktiga utveckling är ett omfattande transport- och logistiksystem, som från början är planerat för de behov som företag inom branschen har. Systemets kärna består av LogiControl för transportplanering och -administration samt Mobile för förmedling av lastuppdrag och övrig information mellan chaufför och trafikledning.

Systemet har kompletterats med viktiga egenskaper och moduler under årens lopp, såsom till exempel LogiWeb för orderinmatning och spårning av uppdrag på webben samt LogiMaps för kartbaserad fordonspositionering. Integration för integration av elektroniska orders och statusuppdateringar är också ett exempel på moduler som är i drift hos många av våra kunder idag.