Mobile

Kommunikation

Last- och övrig information mellan trafikledning och chaufför kan förmedlas i realtid via mobil datakommunikation.

  • Applikation, som fungerar i t.ex. smarttelefon, tablett eller bärbar dator, oberoende av operativsystem.
  • Komplett lastnings- / lossningsinformation samt godsuppgifter i realtid till chauffören.
  • Lastnings- och lossningskvittteringar från chauffören i realtid till LogiControl.
  • Mottagarens kvittering uppdateras till LogiControl och kvitterad fraktsedel kan skrivas ut från systemet.

Mobile rekommenderas åt företag, som har behov av:

  • En snabb och exakt uppdragsförmedling till chauffören.
  • En enkel överblick av statusen på laster i realtid.
  • Att snabba upp faktureringsrytmen och utnyttja realtidsuppgifter på t.ex. lastade mängder.

chart-logicontrol

VI ERBJUDER OCKSÅ

Installation och Användarskolning

Konsultering (t.ex. behovskartläggning, genomgång och effektivering av processer)

Speciallösningar (skräddarsydda programlösningar och egenskaper)

Läs mera