Integration

Integration mellan datasystem (EDI)

Elektronisk förmedling av uppgifter mellan transportföretagets och uppdragsgivarens datasystem möjliggör betydande inbesparingar för båda parter. Eftersom samma uppgifter matas in bara en gång sparar man konkret i arbetstid och dessutom minskas risken för fel i inmatat data. Då dataflödet dessutom blir snabbare, så har båda parter stor nytta av en dylik integration.

chart-logicontrol

VI ERBJUDER OCKSÅ

Installation och Användarskolning

Konsultering (t.ex. behovskartläggning, genomgång och effektivering av processer)

Speciallösningar (skräddarsydda programlösningar och egenskaper)

Läs mera