Integration

Integration mellan datasystem (EDI)

Elektronisk förmedling av uppgifter mellan transportföretagets och uppdragsgivarens datasystem möjliggör betydande inbesparingar för båda parter. Eftersom samma uppgifter matas in bara en gång sparar man konkret i arbetstid och dessutom minskas risken för fel i inmatat data. Då dataflödet dessutom blir snabbare, så har båda parter stor nytta av en dylik integration.

chart-logicontrol

Besöksadress

Företagarvägen 7
65610 KORSHOLM
+358 (0)6 322 6100

Vår kundsupport betjänar

Vardagar (kl 8.00 – 16.00)
+358(0)6 322 6100
support@logicontrol.fi
Copyright © Oy NextLog Ab

LogiControl erbjuder anpassningsmöjligheter

Välj de egenskaper som du behöver