Integration

Tietojärjestelmien välinen integrointi (EDI)

Sähköisten sanomien välittäminen kuljetusyrityksen ja toimeksiantajien tietojärjestelmien välillä mahdollistaa huomattavia säästöjä molemmille osapuolille. Kun tiedot syötetään vain yhteen järjestelmään, saadaan konkreettisia säästöjä työajassa ja vähennetään riskiä syöttää tietoja väärin. Tietovirtojen muuttuessa nopeammiksi syntyy hyötyä molemmille integraation osapuolille.

chart-logicontrol

TARJOAMME MYÖS

Asennusta ja käyttökoulutusta

Konsultointia (esim. tietojärjestelmän tarvekartoitus, rutiinien läpikäynti ja tehostaminen)

Erikoisratkaisua (ohjelmiston tai toimintojen räätälöinti)

Lue lisää