Tjänster

Palvelut

Koulutuksesta vastaavat henkilöt, jotka tuntevat kuljetusalaa ja LogiControlia hyvin.

Tarjoamme myös konsultointia kuten tietojärjestelmien tarvekartoitusta, yrityksen rutiinien läpikäyntiä ja tehostamista sekä näiden rutiinien sopeuttamista tietojärjestelmäämme.

Jos yrityksellä on sellaisia toimintoja, jotka vaativat erikoisratkaisuja, määrittelemme nämä asiakkaan kanssa ja räätälöimme ohjelmistoja tai toimintoja tehtyjen määritysten perusteella