Nyhet! Miljörapport för rapportering av utsläpp

12/04/2022

Uutiset-ympäristöraportti

Ökande krav på mer hållbara transporter och ett minskat klimatavtryck är positivt ur ett miljöperspektiv, men orsakar samtidigt mera arbete för transportföretag. Transportbranschen står för en betydande del av det globala koldioxidutsläppet, vilket kontinuerligt höjer på kraven på ökad hållbarhet inom branschen. Samtidigt ökar också transportköparnas krav på snabbare och mera exakt rapportering av koldioxidutsläpp.

Vi har utvecklat en ny miljörapport för rapportering av koldioxidutsläpp per kund för att underlätta detta tidskrävande arbete. Rapporten baseras på LogiControls order- och lastdata kombinerat med bland annat utsläppskoefficienter som finns lagrade i systemet. Med rapportverktyget LogiReports kan fullständiga rapporter tas ut till exempel per kund och försändelse för en given tidsperiod.

Miljörapporten genereras snabbt och automatiskt baserat på exempelvis datumintervall och kundnummer, varefter rapporten kan skickas direkt till kunden eller exporteras till Excel för vidare analys. Miljörapporten kan även användas för att ge en helhetsbild över det egna företagets klimatavtryck.

Genom att effektivisera rapporteringen skapar ni rapporter automatiskt med några klick, samtidigt som sparad tid kan utnyttjas till annat arbete.

 

Kontakta oss för mer information

+358 (0)6 322 6100
contact@nextlog.fi

 

Besöksadress

Företagarvägen 7
65610 KORSHOLM
FINLAND
+358 (0)6 322 6100

Vår kundsupport betjänar

Vardagar (kl 8.00 – 16.00)
+358(0)6 322 6100
support@logicontrol.fi
Copyright © Oy NextLog Ab

LogiControl erbjuder anpassningsmöjligheter

Välj de egenskaper som du behöver

Följ oss

NextLog-LinkedIn-button  NextLog-Instagram-button  Prenumerera-på-vårt-nyhetsbrev-knapp

Dataskyddsbeskrivning